บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่าย มีที่มาอย่างไร?

เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้คงเคยได้ยินเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ต้องใช้ถึงจะดีต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา (รวมถึงตัวเราเองด้วย) และผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้มีกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร เรามาติดตามกันในบทความนี้ได้เลยครับ

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) คือ ภาชนะหรือหีบห่อที่ใช้ใส่สิ่งต่าง ๆ โดยทุกท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้เรามีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้ และบรรจุภัณฑ์เองยังคงเป็นสิ่งที่คอยดึงดูดด้วยรูปลักษณ์และรูปแบบการใช้งานทำกับผู้คน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและห้างร้านมากมาย

แต่หากลองพิจารณาอย่างจริงจังขึ้นมาแล้ว บรรจุภัณฑ์เมื่อหมดหน้าที่ของตัวเองลงก็จะกลายเป็นขยะซึ่งสร้างภาระให้แก่สิ่งแวดล้อม จึงเป็นหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ ซึ่งมีการวิจัยและทดลอง จนเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ นั้นมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือ ธรรมชาติ เช่นมันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย โปรตีนจากถั่ว เซลูโลสจากพืช หรืออื่นๆ โดยมีวัตถุอินทรีย์เหล่านั้นเป็นส่วนประกอบ เพื่อลดละยะเวลาการย่อยสลายในการฝังกลบในดินได้ หรือจะผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการคราฟโดยการใช้เยื่อไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้าง ทำให้เราสามารถบรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติได้ดังนี้

– บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจากชานอ้อย (Bagasse base Packaging)

– บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจากกระดาษคราฟ (Paper Kraft Packaging)

– บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจากเม็ดไบโอพลาสติก (Bio-Plastic base Packaging)

บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจากชานอ้อย (Bagasse base Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาจากชานอ้อยที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจุดเด่นของการใช้ชานอ้อยในการผลิตคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ย่อยสลายง่ายและเมื่อย่อยสลายก็จะถูกดูดซึมไปเป็นปุ๋ยสำหรับอ้อยที่ถูกปลูกไปแล้วได้อีกด้วย ซึ่งใน 30 – 45 วัน ก็สามารถย่อยสลายได้แล้ว ซึ่งทางผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการผลิตและข้อมูลเชิงลึกต่อได้ที่เว็บเพจนี้ครับ http://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2020/05/บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อกระดาษชานอ้อย และทางเราเองมีตัวอย่างของสินค้าที่ทำมาจากชานอ้อยให้ท่านผู้อ่านได้ทำความรู้จักมากขึ้นและซื้อนำไปใช้งานได้ด้วยนะครับ

บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจากกระดาษคราฟ (Paper Kraft Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาจากวัสดุประเภทเยื่อไม้เป็นหลักโดยนำมาแปรรูปโดยการใช้ความร้อนและกระบวนการทางเคมีจึงได้ออกมาเป็นกระดาษคราฟ ที่มีค่าคงทนที่สูงขึ้น โดยท่านผู้อ่านสามารถเลือกซื้อและรับชมจากสินค้าทางด้านล่างได้เช่นกันครับ

 

บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจากเม็ดไบโอพลาสติก (Bio-Plastic base Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นดาวเด่นของบทความนี้เลยก็ว่าได้ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ถูกสร้างจากเม็ดไบโอพลาสติก ซึ่งเม็ดไบโอพลาสติกนั้นได้มาจากการนำของจำพวก มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย โปรตีนจากถั่ว เซลูโลสจากพืช ไปเข้ากระบวนการหมักเพื่อนำเอากรดแลคติกไปเข้ากระบวนการโพลีไมเซชั่นต่อจึงได้ออกมาเป็นเม็ดไบโอพลาสติกออกมา ซึ่งเราสามารถนำเม็ดไบโอพลาสติกเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการสร้างสิ่งต่างๆ ได้เหมือนกับเม็ดพลาสติกเลย ซึ่งสิ่งที่ต่างกันเป็นจะเรื่องของการย่อยสลายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ทางผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่จะได้รู้จักบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และพนกันในใหม่ในบทความหน้านะครับ แล้วเจอกันจ้าา